Hulp nodig?

Ik zoek hulp op het gebied van:

Het Financieel Fit team

Het Financieel Fit team helpt mensen zoals jij om geldproblemen te voorkomen. Als die problemen er al zijn, helpen we natuurlijk om er weer uit te komen. 

Wat we precies doen kan voor iedereen verschillen. Soms is een gesprek en een paar tips genoeg. Andere keren verwijzen we door naar hulpverlening. Het Financieel Fit Team wijst je de kortste weg naar een leven zonder geldzorgen. Heb je hulp of advies nodig, laat dan hier jouw gegevens achter. Het team neemt binnen twee werkdagen contact met je op. 

Je kunt ook bellen via 0223 671270 of mailen op team@financieelfitdenhelder.nl.

Hulp, advies en handig om te weten

Kijk ook eens naar de organisaties hieronder. Er is altijd iemand die je kan helpen.

Als je schulden hebt, kun je diep in de problemen komen. De energieleverancier kan je gas of licht afsluiten, de deurwaarder kan langskomen om je persoonlijke spullen mee te nemen of je kan je huis uit worden gezet. Schuldhulpverlening helpt je om uit de schulden te komen.

Neem contact met ze op via telefoonnummer 14 0223. (maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 17.00 uur).

Wie financiële problemen heeft, heeft soms ook andere problemen. Als je met meer zorgen rondloopt, dan alleen over geld, kun je iedere dag tussen 9 en 12 uur bellen met (088) 007 50 00.

‌Mee & De Wering organiseert ook bijeenkomsten over geld. Ben je benieuwd of zo’n bijeenkomst iets voor jou is? Bel dan hetzelfde nummer.

Omring biedt op meerdere vlakken ondersteuning om je leven weer op de rit te krijgen. Thuisbegeleiding biedt hulp bij psychiatrische of geriatrische problemen. Je kunt ook hulp krijgen bij het organiseren van je huishouden, je administratie of de opvoeding van je kinderen. Soms is er extra hulp nodig bij het omgaan met grote veranderingen zoals een echtscheiding, ontslag of overlijden. Daarnaast bieden ze hulp bij drank- of drugsgebruik of een combinatie van verschillende problemen. ‌Algemene nummer: (088) 206 89 10 / (06) 109 29 091

De informatiewinkel is de makkelijkste weg naar hulp en advies. Je kunt gewoon binnenlopen om je vraag te stellen. Vrijwilligers zitten voor je klaar. Als het nodig is, nemen ze contact op met de professionals van Mee & De Wering.

De Helder heeft twee Informatiewinkels.

  • ’t Wijkhuis: maandag- t/m vrijdagochtend van 9 tot 12 uur
  • Boerderij De Schooten: vrijdagochtend van 9 tot 12 uur 

Kan je wel wat bespaartips gebruiken? Of hulp bij het aanvragen van toeslagen? Weet dan dat er vrijwilligers zijn die hier goed in zijn. Kijk bijvoorbeeld eens op de websites van Schuldhulpmaatje, Humanitas en het Netwerk Thuisadministratie.

Als je wil kun je je direct aanmelden bij Humanitas via ta.kopnh@humanitas.nl of telefoon (06) 351 22 540.

Woon je in de Visbuurt, dan kun je terecht bij het inloopspreekuur Buurthaven. Stel hier je vragen over je administratie, zingeving, activiteiten in de buurt, veiligheid en gezondheid. Er zijn altijd ten minste drie professionals aanwezig, zoals medewerkers van wijkverpleging Omring, Humanitas (onder andere financiële administratie), Stichting MEE & de Wering, de wijkagent, ervaringsdeskundige RCO De Hoofdzaak, Vangnet en Advies, Leger des Heils, team Zorg en de wijkconciërge. 

Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in de Maranathakerk, Vijzelstraat 73.

Rondkomen van je inkomen kan ook een sport worden. Elke maand weer trots op jezelf zijn dat je niet rood staat en misschien zelfs een beetje geld overhoudt om te sparen? Dat leer je in Het FUNdament aan de Dintelstraat in Nieuw Den Helder.

Consuminderen gaat eigenlijk net een stapje verder dan uitkomen met je geld. Het is een manier van leven waarbij je steeds weer bespaart. Door je eigen groente te verbouwen bijvoorbeeld en door zelf cadeautjes en kleding te maken of reparaties uit te voeren in plaats van iets nieuws te kopen. Het FUNdament heeft ook aandacht voor een sociale, milieubewuste en actieve levensstijl en het bijhouden van je administratie.

Iedereen mag bij het FUNdament, op voorwaarde dat je ook iets teruggeeft. Iedereen is deelnemer én vrijwilliger. Zo helpen ze elkaar.

Neem voor meer informatie contact op met Petra Alders via 06 826 16 322 of volg ze op Facebook

Hulpwijzer Den Helder geeft antwoord op vragen over wonen, werken, zorg en jeugd en helpt je de juiste organisatie te vinden.
https://www.hulpwijzerdenhelder.nl/

DiSK staat voor Digitale-Sociale-Kaart. Hier vind je de weg naar instanties in je eigen regio die je kunnen helpen bij vragen over werk, wonen, inkomen en zorg. Kijk op https://www.digitale-sociale-kaart.nl/den%20helder

Het meldpunt Vangnet & Advies is voor iedereen die zich zorgen maakt over iemand in zijn/haar omgeving. Het gaat om mensen die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet om vragen.

Bij het Meldpunt Vangnet & Advies kun je een melding doen of advies vragen over mensen die vreemd of zorgwekkend gedrag laten zien. Dat kunnen mensen zijn die niet weten waar ze met hun probleem naartoe kunnen. Soms hebben ze schulden en zoeken ze geen hulp. Ze kunnen dak- of thuisloos zijn of misschien worden. Misschien verwaarlozen ze zichzelf of hun woning of vereenzamen of worden verwaarloosd. Vangnet & Advies is te bereiken via (088) 0100 526 en centraalmeldpunt@ggdhn.nl

Hoe financieel fit
ben jij?
Doe de test

Zorgen over geld? Rekeningen die je niet kunt betalen? Hou je geen spaargeld over?

Doe de Financieel Fit test en krijg advies met tips voor jouw financiële situatie.

Hoe financieel fit ben jij?
Doe de test

‌Hieronder vind je wat tips en een overzicht van handige (online) adressen waar je terecht kunt. Bijvoorbeeld op de sites van Wijzer in Geldzaken en de Belastingdienst. Of ga naar de site van je bank voor meer informatie of neem gerust contact op met de verhuurder als je verwacht dat je je hypotheek of huur niet kunt voldoen. Probeer erger te voorkomen en wacht niet tot je herinneringen of waarschuwingen krijgt. Door op tijd in actie te komen bespaar jij jezelf boetes en grotere geldzorgen.

Hulp bij
geldvragen

Zoek je hulp bij geldvragen? Of iemand die je kan helpen bij het maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven? Kijk dan eens op FiKks. Dit is een app waarmee je een ‘buddy’ kunt zoeken die jou kan helpen met geldvragen.

Gemeente Den Helder ‌Team Schuldhulpverlening 

Hulp nodig? Neem eerst telefonisch contact op met het team Schuldhulpverlening via telefoonnummer 14 0223
(maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 17.00 uur).

Het team kan vervolgens onderstaande bieden:
Adviesgesprek bij schulden (persoonlijke situatie bespreken en verstrekken van informatie), aanvraag schuldhulpverlening (inzetten Budgetbeheer en/of Schuldregeling), hulp bij dreigende huisuitzetting of hulp bij afsluiting gas, water, elektra.

Maatschappelijk werk
Mee & De Wering

Bij een combinatie van problemen, bijvoorbeeld financieel en maatschappelijk, kun je bellen met het frontoffice (tussen 9 en 12 uur: (088) 007 50 00).

Ook organiseert Mee & De Wering bijeenkomsten in groepsverband over financiën. Bijvoorbeeld over omgaan met geld en uitkomen met inkomen. Ook dan bel je met het frontoffice van Mee & De Wering voor actueel aanbod en geschiktheid voor potentiele deelnemer (tussen 9 en 12 uur: (088) 007 50 00).

Informatiewinkel

Bij de informatiewinkel kunnen mensen laagdrempelig binnenlopen en hulp krijgen van vrijwilligers. Voor de vrijwilligers zijn de professionals vanuit Mee & De Wering snel in te zetten als zij er zelf niet uitkomen.

’t Wijkhuis: maandag- t/m vrijdagochtend van 9 – 12 uur
De Boerderij De Schoten: vrijdagochtend van 9 – 12 uur 

Hulp van vrijwilligers bij je (financiële) administratie

Wist je dat er vrijwilligers-organisaties zijn die je kunnen helpen met stapels post, moeilijke brieven, overzicht in inkomsten en uitgaven, bespaartips en toeslagen en tegemoetkomingen? Kijk hiervoor eens op de websites van Schuldhulpmaatje, Humanitas en het Netwerk Thuisadministratie.

‌Wil je gebruik maken van vrijwillige ondersteuning bij je administratie thuis, meld je dan aan via mail ta.kopnh@humanitas.nl, of telefoon (06) 351 22 540.

Thuisbegeleiding (via Omring)

Samen aan de slag om je leven weer op de rit te krijgen. Thuis-begeleiding biedt praktische ondersteuning, in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuis-begeleiding levert maatwerk en gaat daarbij uit van uw mogelijk-heden. Zo bieden we hulp bij: psychiatrische en/of geriatrische problemen, het organiseren en structureren van het huishouden, het structureren van de admini-stratie, de opvoeding van de kinderen, het omgaan met belangrijke veranderingen in het leven (bijv. echtscheiding, ontslag of overlijden), overmatig gebruik van alcohol, drugs of medicijnen, of bij een combinatie van deze omstandigheden.

Algemene nummer 
‌(088) 206 89 10 / (06) 109 29 091

GGD Vangnet & Advies

Het meldpunt Vangnet & Advies draagt zorg voor mensen die daar meestal zelf niet om vragen maar deze zorg wel nodig hebben. Het is er voor iedereen die zich zorgen maakt over mensen in zijn of haar omgeving: buren, familie, vrienden of bekenden. Professionals kunnen contact opnemen voor overleg of advies over complexe zorgsituaties.

Bij het Meldpunt Vangnet & Advies kun je meldingen doen of advies vragen over mensen die: vreemd en zorgwekkend gedrag laten zien, niet weten waar zij met hun probleem naar toe kunnen, diep in de schulden zitten en geen hulp zoeken, dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden, vereenzamen, zichzelf verwaarlozen of worden verwaarloosd, hun woning ernstig verwaarlozen, in andere zorgwekkende situaties verkeren.

Vangnet & Advies is te bereiken via (088) 0100 526 en centraalmeldpunt@ggdhn.nl

Inloopspreekuur Buurthaven

Elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in de Maranathakerk (Vijzelstraat 73)

‌Inwoners van de Visbuurt kunnen op het spreekuur terecht met diverse en uiteenlopende vragen op gebied van administratie, zingeving, contact en activiteiten, buurt, veiligheid, gezondheid. Er zijn ten minste drie professionals aanwezig en de samenstelling wisselt wekelijks. Aan het spreekuur doen medewerkers mee van de wijkverpleging de Omring, Humanitas (o.a. financiële administratie), Stichting MEE & de Wering (opbouwwerk en informatiewinkel), de wijkagent, ervaringsdeskundige RCO De Hoofdzaak, Vangnet en Advies, Leger des Heils, team Zorg en de wijkconciërge. 

Digitale Sociale Kaart

DiSK staat voor Digitale-Sociale-Kaart en is de wegwijzer naar hulp bij inkomen, werk, wonen, welzijn en zorg in iedere gemeente of regio in Nederland. DiSK helpt de burger en professional bij het vinden van de juiste voorziening en is het instrument voor een goede uitvoering van de WMO en de Participatiewet.

‌DiSK wil de burger de kortst mogelijke weg bieden naar zorg, hulpverlening, participatie en/of werk, zonder onnodige overdrachtsmomenten.
Alle burgers in Nederland zijn zelf verantwoordelijk voor hun maatschappelijke participatie en/of re-integratie. Actuele en toegepaste informatie is daarbij onontbeerlijk. DiSK biedt deze informatie.
DiSK voorziet ook in informatie voor professionals. Zij zijn immers verantwoordelijk voor het realiseren van een sluitende keten van zorg, wonen, welzijn en werk.
Professionals die werken met DiSK: consulenten en adviseurs van gemeenten, CWI, UWV, re-integratie- en WSW-bedrijven, hulpverleners van zorg- en welzijnsinstellingen, reclassering en medewerkers van scholen, woningcorporaties, zorgloketten et cetera.

Hulpwijzer Geldzaken 

Hulpwijzer Den Helder geeft antwoord op vragen over wonen, werken, zorg en jeugd en helpt de juiste organisatie te vinden.

‌Hulpwijzer Den Helder is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Den Helder in samenwerking met vele instellingen en organisaties.

Op Hulpwijzer Den Helder kunt u terecht voor vragen in het dagelijks leven over wonen, zorg, geld, werk, vervoer, actief zijn en jeugd en gezin. Hulpwijzer Den Helder helpt u bij het zoeken naar passende oplossingen voor uw eigen situatie.

Contactformulier

Heb je hulp nodig en wil je in gesprek met het Financieel Fit Team, laat dan hier jouw gegevens achter.
Het team neemt binnen 2 werkdagen contact met je op.

Nieuws
& tips

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief
en ontvang het laatste nieuws &
praktische tips