Hulp & Contact

Blijf niet zitten met moeilijke vragen

Heb je even geen overzicht in je geldzaken? Loop je achter met betalingen of heb je (grote) geldzorgen? Wil je persoonlijk advies over welke hulp bij jou past? Hieronder vind je een overzicht van handige (online) adressen waar je terecht kunt.
Hulp bij geldvragen
Zoek je hulp bij geldvragen? Of iemand die je kan helpen bij het maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven? Kijk dan eens op FiKks. Dit is een app waarmee je een 'buddy' kunt zoeken die jou kan helpen met geldvragen.
Gemeente Den Helder
‌Team Schuldhulpverlening 
Hulp nodig? Neem eerst telefonisch contact op met het team Schuldhulpverlening via telefoonnummer 14 0223
(maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur).

Het team kan vervolgens onderstaande bieden:
Adviesgesprek bij schulden (persoonlijke situatie bespreken en verstrekken van informatie), aanvraag schuldhulpverlening (inzetten Budgetbeheer en/of Schuldregeling), hulp bij dreigende huisuitzetting of hulp bij afsluiting gas, water, elektra.
Maatschappelijk werk Mee & De Wering
Bij een combinatie van problemen, bijvoorbeeld financieel en maatschappelijk, kun je bellen met het frontoffice (tussen 9 en 12 uur: (088) 007 50 00).

Ook organiseert Mee & De Wering bijeenkomsten in groepsverband over financiën. Bijvoorbeeld over omgaan met geld en uitkomen met inkomen. Ook dan bel je met het frontoffice van Mee & De Wering voor actueel aanbod en geschiktheid voor potentiele deelnemer (tussen 9 en 12 uur: (088) 007 50 00).
Informatiewinkel
Bij de informatiewinkel kunnen mensen laagdrempelig binnenlopen en hulp krijgen van vrijwilligers. Voor de vrijwilligers zijn de professionals vanuit Mee & De Wering snel in te zetten als zij er zelf niet uitkomen.

’t Wijkhuis: maandag- t/m vrijdagochtend van 9 – 12 uur
De Boerderij De Schoten: vrijdagochtend van 9 – 12 uur 
Hulp van vrijwilligers bij je (financiële) administratie
Wist je dat er vrijwilligers-organisaties zijn die je kunnen helpen met stapels post, moeilijke brieven, overzicht in inkomsten en uitgaven, bespaartips en toeslagen en tegemoetkomingen? Kijk hiervoor eens op de websites van Schuldhulpmaatje, Humanitas en het Netwerk Thuisadministratie.

‌Wil je gebruik maken van vrijwillige ondersteuning bij je administratie thuis, meld je dan aan via mail ta.kopnh@humanitas.nl, of telefoon (06) 351 22 540.
GGD Vangnet & Advies
Het meldpunt Vangnet & Advies draagt zorg voor mensen die daar meestal zelf niet om vragen maar deze zorg wel nodig hebben. Het is er voor iedereen die zich zorgen maakt over mensen in zijn of haar omgeving: buren, familie, vrienden of bekenden. Professionals kunnen contact opnemen voor overleg of advies over complexe zorgsituaties.

Bij het Meldpunt Vangnet & Advies kun je meldingen doen of advies vragen over mensen die: vreemd en zorgwekkend gedrag laten zien, niet weten waar zij met hun probleem naar toe kunnen, diep in de schulden zitten en geen hulp zoeken, dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden, vereenzamen, zichzelf verwaarlozen of worden verwaarloosd, hun woning ernstig verwaarlozen, in andere zorgwekkende situaties verkeren.

Vangnet & Advies is te bereiken via (088) 0100 526 en centraalmeldpunt@ggdhn.nl
Thuisbegeleiding (via Omring)
Samen aan de slag om je leven weer op de rit te krijgen. Thuis-begeleiding biedt praktische ondersteuning, in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuis-begeleiding levert maatwerk en gaat daarbij uit van uw mogelijk-heden. Zo bieden we hulp bij: psychiatrische en/of geriatrische problemen, het organiseren en structureren van het huishouden, het structureren van de admini-stratie, de opvoeding van de kinderen, het omgaan met belangrijke veranderingen in het leven (bijv. echtscheiding, ontslag of overlijden), overmatig gebruik van alcohol, drugs of medicijnen, of bij een combinatie van deze omstandigheden.

Algemene nummer 
‌(088) 206 89 10 / (06) 109 29 091


Inloopspreekuur Buurthaven
Elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in de Maranathakerk (Vijzelstraat 73)

‌Inwoners van de Visbuurt kunnen op het spreekuur terecht met diverse en uiteenlopende vragen op gebied van administratie, zingeving, contact en activiteiten, buurt, veiligheid, gezondheid. Er zijn ten minste drie professionals aanwezig en de samenstelling wisselt wekelijks. Aan het spreekuur doen medewerkers mee van de wijkverpleging de Omring, Humanitas (o.a. financiële administratie), Stichting MEE & de Wering (opbouwwerk en informatiewinkel), de wijkagent, ervaringsdeskundige RCO De Hoofdzaak, Vangnet en Advies, Leger des Heils, team Zorg en de wijkconciërge. 
Financieel Fit Den Helder is een lokaal netwerk van betrokken bedrijven, (zorg)instellingen, maatschappelijke organisaties en het onderwijs. Door samen te werken pakken we geldstress, armoede en schulden onder Heldernaren aan. Dit kan doordat we van elkaar leren, aansluiting bij elkaar zoeken en zo dreigende armoede en financiële problemen in een vroegtijdig stadium kunnen voorkomen. Samen investeren we in de financiële en sociale redzaamheid van iedereen in Den Helder. Voor een financieel fit Den Helder en een gezonde gemeenschap.
Vragen?
Wil je als organisatie, instelling of bedrijf meer weten over Financieel Fit Den Helder? Neem dan contact met ons op. Je kunt ons bereiken via onderstaand formulier. Of via info@financieelfitdenhelder.nl
Voornaam
Achternaam
E-mail
Telefoonnummer
Uw bericht
Bedankt voor uw bericht
We nemen zo snel mogelijk contact op.
Verstuur formulier