Hulp & Contact

Financieel Fit Team

In november 2019 is in Den Helder een Financieel Fit Team gestart. Het Financieel Fit Team biedt ondersteuning bij je financiële situatie en kan extra ondersteuning organiseren in de vorm van een doorverwijzing naar hulpverlenende organisaties in Den Helder, zoals maatschappelijk werk of schuldhulpverlening. Deze organisaties helpen vervolgens bij het ordenen van administratie, geven informatie over voorzieningen en regelingen en adviseren over bijvoorbeeld vaste lasten en inkomen.

Het Financieel Fit Team helpt mensen bij het vinden van de juiste weg en hulpverlening als er geldzorgen ontstaan. Het team werkt zo veel mogelijk preventief en wil voorkomen dat geldzorgen schulden worden. De ontwikkelingen rondom Corona raken veel mensen in hun gezondheid, vrijheid en financiën. Heb je hulp nodig en wil je in gesprek met het Financieel Fit Team, laat dan hier jouw gegevens achter. Het team neemt binnen 2 werkdagen contact met je op. 
CONTACT OPNEMEN

Tips & handige sites

Het zijn spannende tijden. Misschien heb je op dit moment wat minder inkomsten. En maak je je zorgen over het voldoen aan alle verplichtingen. Of heb je even geen overzicht in je geldzaken en loop je achter met betalingen. Weet dat we er voor je zijn. 
‌‌
‌Hieronder vind je wat tips en een overzicht van handige (online) adressen waar je terecht kunt. Bijvoorbeeld op de sites van Wijzer in Geldzaken en de Belastingdienst. Of ga naar de site van je bank voor meer informatie of neem gerust contact op met de verhuurder als je verwacht dat je je hypotheek of huur niet kunt voldoen. Probeer erger te voorkomen en wacht niet tot je herinneringen of waarschuwingen krijgt. Door op tijd in actie te komen bespaar jij jezelf boetes en grotere geldzorgen.
Hoe financieel fit ben jij? Doe de test
Wil je weten hoe je er financieel voor staat? Doe dan de test op Geldfit.nl. Je antwoorden laten zien of je wel of geen hulp nodig hebt bij je geldzaken. Je krijgt een persoonlijk advies met tips voor jouw financiële situatie. Maak een overzicht van je inkomsten en uitgaven, om financieel gezond te blijven of te worden. Juist in deze spannende tijden.
Hulp bij geldvragen
Zoek je hulp bij geldvragen? Of iemand die je kan helpen bij het maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven? Kijk dan eens op FiKks. Dit is een app waarmee je een 'buddy' kunt zoeken die jou kan helpen met geldvragen.
Gemeente Den Helder
‌Team Schuldhulpverlening 
Hulp nodig? Neem eerst telefonisch contact op met het team Schuldhulpverlening via telefoonnummer 14 0223
(maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur).

Het team kan vervolgens onderstaande bieden:
Adviesgesprek bij schulden (persoonlijke situatie bespreken en verstrekken van informatie), aanvraag schuldhulpverlening (inzetten Budgetbeheer en/of Schuldregeling), hulp bij dreigende huisuitzetting of hulp bij afsluiting gas, water, elektra.
Maatschappelijk werk Mee & De Wering
Bij een combinatie van problemen, bijvoorbeeld financieel en maatschappelijk, kun je bellen met het frontoffice (tussen 9 en 12 uur: (088) 007 50 00).

Ook organiseert Mee & De Wering bijeenkomsten in groepsverband over financiën. Bijvoorbeeld over omgaan met geld en uitkomen met inkomen. Ook dan bel je met het frontoffice van Mee & De Wering voor actueel aanbod en geschiktheid voor potentiele deelnemer (tussen 9 en 12 uur: (088) 007 50 00).
Informatiewinkel
Bij de informatiewinkel kunnen mensen laagdrempelig binnenlopen en hulp krijgen van vrijwilligers. Voor de vrijwilligers zijn de professionals vanuit Mee & De Wering snel in te zetten als zij er zelf niet uitkomen.

’t Wijkhuis: maandag- t/m vrijdagochtend van 9 – 12 uur
De Boerderij De Schoten: vrijdagochtend van 9 – 12 uur 
Hulp van vrijwilligers bij je (financiële) administratie
Wist je dat er vrijwilligers-organisaties zijn die je kunnen helpen met stapels post, moeilijke brieven, overzicht in inkomsten en uitgaven, bespaartips en toeslagen en tegemoetkomingen? Kijk hiervoor eens op de websites van Schuldhulpmaatje, Humanitas en het Netwerk Thuisadministratie.

‌Wil je gebruik maken van vrijwillige ondersteuning bij je administratie thuis, meld je dan aan via mail ta.kopnh@humanitas.nl, of telefoon (06) 351 22 540.
GGD Vangnet & Advies
Het meldpunt Vangnet & Advies draagt zorg voor mensen die daar meestal zelf niet om vragen maar deze zorg wel nodig hebben. Het is er voor iedereen die zich zorgen maakt over mensen in zijn of haar omgeving: buren, familie, vrienden of bekenden. Professionals kunnen contact opnemen voor overleg of advies over complexe zorgsituaties.

Bij het Meldpunt Vangnet & Advies kun je meldingen doen of advies vragen over mensen die: vreemd en zorgwekkend gedrag laten zien, niet weten waar zij met hun probleem naar toe kunnen, diep in de schulden zitten en geen hulp zoeken, dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden, vereenzamen, zichzelf verwaarlozen of worden verwaarloosd, hun woning ernstig verwaarlozen, in andere zorgwekkende situaties verkeren.

Vangnet & Advies is te bereiken via (088) 0100 526 en centraalmeldpunt@ggdhn.nl
Thuisbegeleiding (via Omring)
Samen aan de slag om je leven weer op de rit te krijgen. Thuis-begeleiding biedt praktische ondersteuning, in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuis-begeleiding levert maatwerk en gaat daarbij uit van uw mogelijk-heden. Zo bieden we hulp bij: psychiatrische en/of geriatrische problemen, het organiseren en structureren van het huishouden, het structureren van de admini-stratie, de opvoeding van de kinderen, het omgaan met belangrijke veranderingen in het leven (bijv. echtscheiding, ontslag of overlijden), overmatig gebruik van alcohol, drugs of medicijnen, of bij een combinatie van deze omstandigheden.

Algemene nummer 
‌(088) 206 89 10 / (06) 109 29 091


Inloopspreekuur Buurthaven
Elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in de Maranathakerk (Vijzelstraat 73)

‌Inwoners van de Visbuurt kunnen op het spreekuur terecht met diverse en uiteenlopende vragen op gebied van administratie, zingeving, contact en activiteiten, buurt, veiligheid, gezondheid. Er zijn ten minste drie professionals aanwezig en de samenstelling wisselt wekelijks. Aan het spreekuur doen medewerkers mee van de wijkverpleging de Omring, Humanitas (o.a. financiële administratie), Stichting MEE & de Wering (opbouwwerk en informatiewinkel), de wijkagent, ervaringsdeskundige RCO De Hoofdzaak, Vangnet en Advies, Leger des Heils, team Zorg en de wijkconciërge. 
Digitale Sociale Kaart
DiSK staat voor Digitale-Sociale-Kaart en is de wegwijzer naar hulp bij inkomen, werk, wonen, welzijn en zorg in iedere gemeente of regio in Nederland. DiSK helpt de burger en professional bij het vinden van de juiste voorziening en is het instrument voor een goede uitvoering van de WMO en de Participatiewet.

‌DiSK wil de burger de kortst mogelijke weg bieden naar zorg, hulpverlening, participatie en/of werk, zonder onnodige overdrachtsmomenten.
Alle burgers in Nederland zijn zelf verantwoordelijk voor hun maatschappelijke participatie en/of re-integratie. Actuele en toegepaste informatie is daarbij onontbeerlijk. DiSK biedt deze informatie.
DiSK voorziet ook in informatie voor professionals. Zij zijn immers verantwoordelijk voor het realiseren van een sluitende keten van zorg, wonen, welzijn en werk.
Professionals die werken met DiSK: consulenten en adviseurs van gemeenten, CWI, UWV, re-integratie- en WSW-bedrijven, hulpverleners van zorg- en welzijnsinstellingen, reclassering en medewerkers van scholen, woningcorporaties, zorgloketten et cetera.
Hulpwijzer Geldzaken 
Hulpwijzer Den Helder geeft antwoord op vragen over wonen, werken, zorg en jeugd en helpt de juiste organisatie te vinden.

‌Hulpwijzer Den Helder is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Den Helder in samenwerking met vele instellingen en organisaties.

Op Hulpwijzer Den Helder kunt u terecht voor vragen in het dagelijks leven over wonen, zorg, geld, werk, vervoer, actief zijn en jeugd en gezin. Hulpwijzer Den Helder helpt u bij het zoeken naar passende oplossingen voor uw eigen situatie.
Financieel Fit Den Helder is een initiatief van De Moedige Dialoog Den Helder; een lokaal netwerk van betrokken bedrijven, (zorg)instellingen, maatschappelijke organisaties en het onderwijs. Door samen te werken pakken we geldstress, armoede en schulden onder Heldernaren aan. Dit kan doordat we van elkaar leren, aansluiting bij elkaar zoeken en zo dreigende armoede en financiële problemen in een vroegtijdig stadium kunnen voorkomen. Samen investeren we in de financiële en sociale redzaamheid van iedereen in Den Helder. Voor een financieel fit Den Helder en een gezonde gemeenschap.
Financieel Fit Den Helder is een initiatief van Moedige Dialoog Den Helder
Vragen?
Wil je meer weten over Financieel Fit Den Helder? En wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Je kunt ons bereiken via onderstaand formulier. Of via info@financieelfitdenhelder.nl
Voornaam
Achternaam
E-mail
Telefoonnummer
Uw bericht
Bedankt voor uw bericht
We nemen zo snel mogelijk contact op.
Verstuur formulier