Partners
Financieel én sociaal fit 

Samen maken we het verschil

Veel Heldernaren kunnen door geldzorgen niet actief deelnemen aan de samenleving. Liefst één op de drie huishoudens leeft op of onder de landelijke armoedegrens. En dat is zorgelijk. Mensen die ’s nachts wakker liggen door geldzorgen, dat kan niet langer. Financieel Fit Den Helder komt in actie. 
Wij willen dat iedereen actief kan meedoen in onze maatschappij. En armoede mag daar geen belemmering in zijn. We willen mensen motiveren en stimuleren weer financieel redzaam te worden. En te blijven. Door hen financieel én sociaal fit te maken, bieden we hen perspectief en helpen we mensen grip op hun leven te krijgen. 

Wie zijn onze partners en wat doen ze?


Samenwerkingspartners

Financieel Fit Den Helder is een initiatief van twaalf lokaal betrokken, gelijkwaardige partners. Stuk voor stuk bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties die op dagelijkse basis, in welke vorm dan ook, ervaren dat armoede in Den Helder een groot, gemeenschappelijk probleem is. Door verbinding en samenwerking te zoeken met meerdere partners uit de regio en zoveel mogelijk aan te sluiten bij een bestaande infrastructuur, pakken de initiatiefnemers armoede vanuit hun werkveld gezamenlijk aan.

Een groeiend netwerk

De partners gebruiken het gedeelde netwerk van Financieel Fit Den Helder ook voor het vroegtijdig signaleren van huishoudens, gezinnen en jongeren die in financiële nood verkeren. Zo breidt het netwerk zich steeds verder uit en zetten steeds meer mensen en hun organisaties de schouders onder het samen teweeg brengen van een verandering: van genezen naar voorkomen. Een vitaal en financieel fit Den Helder, daar worden we allemaal sterker van

De rol van onze partners

De partners binnen Financieel Fit Den Helder willen komen tot effectieve interventies om mensen die niet financieel fit zijn of dreigen minder financieel fit te worden, te ondersteunen. Door samen nieuwe initiatieven te ontwikkelen, aan te jagen én te implementeren. Daarnaast wisselen zij binnen het netwerk kennis en ervaringen uit en halen relevante kennis van buiten naar binnen. Zo maken zij optimaal gebruik van elkaars denk- en daadkracht. Partners helpen bij het vinden van hulp, nemen stress en schaamte weg en voorkomen door vroegsignalering dat mensen verder in (financiële) problemen raken.
We zetten in op preventie, vroegsignalering, educatie
en nazorg.

Een sterke samenleving

Door de financiële en sociale redzaamheid van Heldernaren te verbeteren ontstaat een ontwikkeling, die de samenleving sterker maakt. Minder isolement, minder ziekteverzuim, minder huisuitzettingen, minder betalingsachterstanden, minder schuldhulpverlening. Zo dragen wij ons steentje bij aan een maatschappelijk betrokken gemeenschap. Volg onze uitdaging! .

WIE ZIJN DE INITIATIEFNEMERS?

Gemeente Den Helder, Woningstichting Den Helder, Stichting Kinderopvang Den Helder, de Helderse Uitdaging, Rabobank Kop van Noord-Holland, HKN Huisartsen, Stichting Kopwerk, Scholen aan Zee, ZONH, GGD Hollands Noorden, Stichting Omring en Druktemaker.

Wil je meer weten over Moedige Dialoog Den Helder? Je kunt ons bereiken via info@financieelfitdenhelder.nl.
lees meer
Partner worden?
Via deze website maken wij bezoekers graag wegwijs in het sociaal maatschappelijk landschap van Den Helder. Op de partnerpagina vermelden we ook graag uw organisatie. Hiervoor kunt u zich via onderstaand formulier aanmelden. Na controle van uw gegevens en ontvangst van uw logo wordt uw organisatie met naam, logo, korte beschrijving, algemene contactgegevens en een link naar uw website opgenomen. Aansluitend wordt met de contactpersoon van uw organisatie zo goed mogelijk de samenwerking met Financieel Fit Den Helder afgestemd.

Partner gegevens

Naam organisatie
Algemeen telefoonnummer
Algemeen e-mailadres
Website
Naam contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
E-mailadres contactpersoon
Korte beschrijving van uw organisatie en wat u kunt betekenen binnen onze gezamenlijke ambitie; een Financieel Fit Den Helder.
‌(max 500 tekens).
Ook ontvangen wij graag uw logo. U kunt het .EPS of (hires) .JPG bestand mailen naar info@financieelfitdenhelder.nl.
Bedankt voor uw bericht
We behandelen deze zo snel mogelijk en zullen indien nodig contact opnemen.
Verstuur formulier
Financieel Fit Den Helder is een initiatief van De Moedige Dialoog Den Helder; een lokaal netwerk van betrokken bedrijven, (zorg)instellingen, maatschappelijke organisaties en het onderwijs. Door samen te werken pakken we geldstress, armoede en schulden onder Heldernaren aan. Dit kan doordat we van elkaar leren, aansluiting bij elkaar zoeken en zo dreigende armoede en financiële problemen in een vroegtijdig stadium kunnen voorkomen. Samen investeren we in de financiële en sociale redzaamheid van iedereen in Den Helder. Voor een financieel fit Den Helder en een gezonde gemeenschap.
Financieel Fit Den Helder is een initiatief van Moedige Dialoog Den Helder
Vragen?
Wil je meer weten over Financieel Fit Den Helder? En wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Je kunt ons bereiken via onderstaand formulier. Of via info@financieelfitdenhelder.nl
Voornaam
Achternaam
E-mail
Telefoonnummer
Uw bericht
Bedankt voor uw bericht
We nemen zo snel mogelijk contact op.
Verstuur formulier