ONS VERHAAL
Armoede gaat vaak over veel meer dan niet de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Het gaat ook over geen marge hebben wanneer je iets noodzakelijks nodig hebt. Niet kunnen meedoen in de samenleving. Het is een probleem dat vele aspecten van je leven kan raken. Met grote gevolgen. Zowel persoonlijk als maatschappelijk. 

‌Daarom willen we met elkaar armoede aanpakken door in zetten op het voorkomen dat mensen in schaarste komen te leven. Armoede en kansarm gaan vaak samen en dat willen we doorbreken. Wij willen leven in een samenleving waarin mensen financieel fit en ondanks armoede toch kansrijk kunnen zijn.
 

Onze aanpak

Hoe we dat gaan doen? 
‌Door:

Voorkomen

Beter en vroeger identificeren van mensen die niet financieel fit zijn of dreigen minder financieel fit te worden. Dit doen we door in te zetten op preventie en vroegsignalering.

Netwerk samenwerkingspartners

Intensiveren van afstemming door écht samen te werken en elkaars denk- en daadkracht te benutten. En daarbinnen effectieve programma’s, interventies en instrumenten te ontwikkelen en te implementeren die bijdragen aan een groot bereik en een maximale opbrengst.

Aanhaken De Moedige Dialoog

Inspireren, kennis vergaren en aanhaken bij voorbeelden, zoals landelijk netwerk armoedebestrijding Moedige Dialoog. Een landelijk podium waar we uiteindelijk ook onze kennis weer kunnen delen.

Moedige dialoog
We zetten in op preventie en vroegsignalering.

Voorkomen en versterken

De focus binnen de aanpak van Financieel Fit Den Helder ligt op preventie en vroegsignalering. Met kennis, zorg en betrokkenheid voor elkaar en voor de samenleving. Dat doen we in kleine stappen, met regie en verantwoordelijkheid van alle betrokkenen en gericht op het (weer) perspectief en uitzicht bieden. Want wij geloven dat investeren in het bestrijden van armoede rendeert. Zowel in het welzijn van mensen als in kostenbesparing. 

‌Wij willen leven in een samenleving waarin mensen financieel fit en ondanks armoede toch kansrijk kunnen zijn. We gaan daarbij uit van de mogelijkheden van mensen zelf en van hun veerkracht. Wanneer nodig geven we een steuntje in de rug of bieden we gerichte hulp.
Vroegsignalering
Preventie

Samenwerking met en voor elkaar

Om de armoede in Den Helder terug te dringen en te voorkomen, moeten we samenwerken. Dat doen we vanuit lokale betrokkenheid en de motivatie om onze stad sterker te maken. Vanuit een duurzaam ecosysteem ontwikkelen we programma’s, instrumenten en effectieve interventies om mensen die niet financieel fit zijn, of dreigen minder financieel fit te worden, te ondersteunen. Samenwerking helpt armoede terug te dringen en tegelijkertijd ook bij het ontschotten van organisaties. Dit biedt de ruimte en kansen om nuttig gebruik te maken van elkaars denk- en daadkracht.

Nu kennen we onze cliënten alleen op het levensgebied waarop wij met deze cliënt werken. Het totaalplaatje van die persoon of dit gezin in armoede ontbreekt. En dat bemoeilijkt het bieden van een structurele en langdurige oplossing voor de situatie waar cliënten zich in bevinden.  En soms is er ook iets anders nodig dan wat we gewend zijn te doen. Binnen het netwerk Financieel Fit Den Helder, waar we met twaalf organisaties de krachten hebben gebundeld, benutten we elkaars denk- en daadkracht en ondersteunen we tegelijkertijd organisaties bij het ontwikkelen van een aanpak die het verschil maakt. Voor iedereen. Want een vitaal en financieel fit Den Helder, daar worden we allemaal beter van.

De Moedige Dialoog

We hebben elkaar nodig. Binnen de aanpak van Financieel Fit Den Helder speelt het lokale netwerk een belangrijke rol. Lokale bedrijven, organisaties en instellingen weten heel goed waar de doelgroep zit, wat er nodig is en op welke manier we dit het best aan kunnen pakken. Hierbij laten we ons ook graag inspireren door of haken aan bij landelijke voorbeelden als Moedige Dialoog.

Moedige Dialoog zet zich in voor de financiële en sociale redzaamheid van mensen in heel Nederland door te bouwen aan netwerken waarin bedrijven, overheden, onderwijs en maatschappelijke organisaties gelijkwaardig samenwerken om armoede, schulden en geldstress aan te pakken. Zo wordt een fundament gelegd voor een duurzaam ecosysteem als basis voor programma’s en instrumenten om maximaal impact te realiseren met de focus op educatie, preventie en vroegsignalering. Voor financieel én sociaal fit perspectief.

Het initiatief van Financieel Fit Den Helder wordt ondersteund door Moedige Dialoog. Inmiddels telt het landelijke netwerk bijna honderd lokale bewegingen die investeren in de financiële en sociale redzaamheid van mensen in Nederland.
MOEDIGE DIALOOG
Financieel Fit Den Helder is een lokaal netwerk van betrokken bedrijven, (zorg)instellingen, maatschappelijke organisaties en het onderwijs. Door samen te werken pakken we geldstress, armoede en schulden onder Heldernaren aan. Dit kan doordat we van elkaar leren, aansluiting bij elkaar zoeken en zo dreigende armoede en financiële problemen in een vroegtijdig stadium kunnen voorkomen. Samen investeren we in de financiële en sociale redzaamheid van iedereen in Den Helder. Voor een financieel fit Den Helder en een gezonde gemeenschap.
Vragen?
Wil je als organisatie, instelling of bedrijf meer weten over Financieel Fit Den Helder? Neem dan contact met ons op. Je kunt ons bereiken via onderstaand formulier. Of via info@financieelfitdenhelder.nl
Voornaam
Achternaam
E-mail
Telefoonnummer
Uw bericht
Bedankt voor uw bericht
We nemen zo snel mogelijk contact op.
Verstuur formulier