initiatiefnemers
één op de drie huishoudens leeft op of onder de landelijke armoedegrens

Samen maken we het verschil

Veel Heldernaren kunnen door geldzorgen niet actief deelnemen aan de samenleving. Liefst één op de drie huishoudens leeft op of onder de landelijke armoedegrens. En dat is zorgelijk. Mensen die ’s nachts wakker liggen door geldzorgen, dat kan niet langer. Financieel Fit Den Helder komt in actie. Wij willen dat iedereen actief kan meedoen in onze maatschappij. 

‌Armoede mag daar geen belemmering in zijn. We willen mensen motiveren en stimuleren weer financieel redzaam te worden. En te blijven. Door hen financieel én sociaal fit te maken, bieden we hen perspectief en helpen we mensen grip op hun leven te krijgen. Samen gaan we de uitdaging aan en maken we het verschil.

Samenwerkingspartners

Financieel Fit Den Helder is een initiatief van twaalf lokaal betrokken, gelijkwaardige partners. Stuk voor stuk bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties die op dagelijkse basis, in welke vorm dan ook, ervaren dat armoede in Den Helder een groot, gemeenschappelijk probleem is. Door verbinding en samenwerking te zoeken met meerdere partners uit de regio en zoveel mogelijk aan te sluiten bij een bestaande infrastructuur, pakken de initiatiefnemers armoede vanuit hun werkveld gezamenlijk aan.

Groeiend netwerk

De partners gebruiken het gedeelde netwerk van Financieel Fit Den Helder ook voor het vroegtijdig signaleren van huishoudens, gezinnen en jongeren die in financiële nood verkeren. Zo breidt het netwerk zich steeds verder uit en zetten steeds meer mensen en hun organisaties de schouders onder het samen teweeg brengen van een verandering: van genezen naar voorkomen. Een vitaal en financieel fit Den Helder, daar worden we allemaal sterker van.
Een vitaal en financieel fit ‌Den ‌Helder, daar worden we allemaal sterker van.

De rol van onze partners

De partners binnen Financieel Fit Den Helder willen komen tot effectieve interventies om mensen die niet financieel fit zijn of dreigen minder financieel fit te worden, te ondersteunen. Door samen nieuwe initiatieven te ontwikkelen, aan te jagen én te implementeren. Daarnaast wisselen zij binnen het netwerk kennis en ervaringen uit en halen relevante kennis van buiten naar binnen. Zo maken zij optimaal gebruik van elkaars denk- en daadkracht. Partners helpen bij het vinden van hulp, nemen stress en schaamte weg en voorkomen door vroegsignalering dat mensen verder in (financiële) problemen raken.

Een sterke samenleving

Door de financiële en sociale redzaamheid van Heldernaren te verbeteren ontstaat een ontwikkeling, die de samenleving sterker maakt. Minder isoloment, minder ziekteverzuim, minder huisuitzettingen, minder betalingsachterstanden, minder schuldhulpverlening. Zo dragen wij ons steentje bij aan een maatschappelijk betrokken gemeenschap. Volg onze uitdaging!

Wie zijn de initiatiefnemers?

Gemeente Den Helder, Woningstichting Den Helder, Stichting Kinderopvang Den Helder, de Helderse Uitdaging, Rabobank Kop van Noord-Holland, HKN Huisartsen, Stichting Kopwerk, Scholen aan Zee, ZONH, GGD Hollands Noorden, Stichting Omring en Druktemaker.

Wil je meer weten over Financieel Fit Den Helder? Je kunt ons bereiken via info@financieelfitdenhelder.nl.
MAIL ONS
Partners
Financieel Fit Den Helder is een lokaal netwerk van betrokken bedrijven, (zorg)instellingen, maatschappelijke organisaties en het onderwijs. Door samen te werken pakken we geldstress, armoede en schulden onder Heldernaren aan. Dit kan doordat we van elkaar leren, aansluiting bij elkaar zoeken en zo dreigende armoede en financiële problemen in een vroegtijdig stadium kunnen voorkomen. Samen investeren we in de financiële en sociale redzaamheid van iedereen in Den Helder. Voor een financieel fit Den Helder en een gezonde gemeenschap.
Vragen?
Wil je als organisatie, instelling of bedrijf meer weten over Financieel Fit Den Helder? Neem dan contact met ons op. Je kunt ons bereiken via onderstaand formulier. Of via info@financieelfitdenhelder.nl
Voornaam
Achternaam
E-mail
Telefoonnummer
Uw bericht
Bedankt voor uw bericht
We nemen zo snel mogelijk contact op.
Verstuur formulier