Financieel Fit Team
Wat kan het Financieel Fit Team voor je doen? Wij bieden ondersteuning en kunnen je doorverwijzen naar hulpverlening door andere organisaties zoals maatschappelijk werk of schuldhulpverlening. Zo word je geholpen bij het krijgen van overzicht, ontvang je informatie over voorzieningen en regelingen, of ontvang je advies over bijvoorbeeld vaste lasten en inkomen.
 Wij helpen je overzicht te krijgen, wanneer nodig door te verwijzen en informeren je over voorzieningen en regelingen. 

We denken graag met je mee

Het Financieel Fit Team denkt graag met je mee over jouw situatie, ze geven je advies of bieden je ondersteuning. Of organiseert extra ondersteuning als dat nodig is. Om te helpen bij het niet groter laten worden van financiële problemen en/of schulden en om weer financieel fit te worden. Met een brede kennis en ervaring op gebied van financiën en maatschappelijke ondersteuning helpen zij voorkomen dat betalingsproblemen schuldzorgen worden.

Heb je hulp nodig en wil je in gesprek met het Financieel Fit Team, laat dan hier jouw gegevens achter. Het team neemt binnen 2 werkdagen contact met je op. Of bel via het Team Schuldhulpverlening van de Gemeente Den Helder. Fijn als je hierbij noemt dat je voor het Financieel Fit Team belt: 0223 671270. Via de email is Financieel Fit Den Helder te bereiken op team@financieelfitdenhelder.nl

Vroeg Eropaf Den Helder

Inwoners met een betalingsachterstand in de vaste lasten melden zich vaak niet of te laat voor hulp. Terwijl snelle hulp veel ellende en kosten kan voorkomen. Gemeente Den Helder neemt daarom soms zelf contact met je op. Dit noemen we Vroeg Eropaf.

Hoe werkt het?
Wanneer je problemen hebt met het betalen van de maandelijkse rekeningen voor huur, energie, water en/of zorgverzekering, neemt een medewerker van het Financieel Fit Team namens de gemeente Den Helder contact met je op. Samen met jou kijken ze wat er nodig is om de betalingsproblemen aan te pakken. Soms heb je recht op subsidies of regelingen. Soms kan er in termijnen worden betaald. En soms is er andere hulp nodig. Doel is om problematische schulden te voorkómen.

De gemeente Den Helder werkt bij Vroeg Eropaf samen met woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en het waterbedrijf. Van deze organisaties ontvangt de gemeente berichten over betalingsachterstanden. Zo kunnen we hulp aanbieden waar dat nodig is.

Contact opnemen
Wilt je meer weten? Neem dan contact op met de gemeente Den Helder of met Financieel Fit Den Helder via info@financieelfitdenhelder.nl

Veelgestelde vragen

Vroeg Eropaf Den Helder

Waarom Vroeg Eropaf?

Veel mensen met financiële problemen melden zich niet of (veel) te laat voor een betalingsregeling of schuldhulpverlening. En dat terwijl snelle hulp bij betalingsproblemen veel ellende en maatschappelijke kosten kan voorkomen. Daarom kiezen wij ervoor om zélf contact te zoeken met inwoners met betalingsachterstanden. Door vroegtijdig hulp aan te bieden kunnen problematische schulden worden voorkómen. Samen pakken we geldzorgen aan!

Welke partijen werken in dit project samen?

De signalen van betalingsproblemen ontvangt de gemeente Den Helder van woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en het waterbedrijf. Wij werken bij het uitvoeren van de huisbezoeken samen met het Financieel Fit Team; een team van uitvoerders met vertegenwoordiging vanuit de Gemeente Den Helder, Omring, GGD Hollands Noorden en Rabobank Kop van Noord-Holland.

Wie wordt benaderd?

Mensen die bij twee of meer deelnemende organisaties een betalingsachterstand hebben. Vanaf 1 januari 2021 zijn gemeenten via de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) verplicht om ook enkelvoudige signalen op te volgen. 

Hoeveel mensen krijgen hulp?

Het project loopt van mei 2020 tot en met december 2021. In die tijd wil de gemeente Den Helder aan 400 huishoudens hulp bieden.

Wat kan ik verwachten?

Wanneer je in aanmerking komt voor een hulpaanbod van Vroeg Eropaf, zal een professional van het Financieel Fit Team bij je langskomen. Deze medewerker gaat graag met je  in gesprek over het betalen van jouw belangrijkste vaste lasten en denkt mee over een oplossing om hieraan te kunnen voldoen. Je kunt ook vragen stellen over uw financiën of andere zaken waar u tegenaan loopt. De medewerker van het Financieel Fit Team ondersteunt je en zorgt dat je zo snel mogelijk de beste hulp krijgt. Deze hulp is professioneel en kost je niets.

En als ik niet thuis ben?

De hulpverleners doen meerdere pogingen om contact met je te leggen. Bovendien laten zij een folder achter als je niet thuis bent. Je kunt dan zelf contact opnemen om een afspraak te maken.

Is deelname verplicht?

Nee, deelname is niet verplicht. Het doel is om je te helpen. Als je geen gebruik wilt maken van deze hulp, kun je dat aangeven aan de hulpverlener. Of al van tevoren bij jouw woningcorporatie, energiebedrijf, zorgverzekeraar of het waterbedrijf.

Kan ik mijzelf aanmelden?

Lukt het je niet om alle rekeningen op tijd te betalen? Dan kun je hier zelf op verschillende manieren iets aan doen. Je kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de organisatie waar je nog aan moet betalen. Misschien kun je een betalingsregeling afspreken. Je kunt ook contact opnemen met het maatschappelijk werk of met de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente. Zij helpen je graag om je financiën weer op de rit te krijgen.Privacy

Schuldhulpverlening is een wettelijke taak van gemeenten. Vroegsignalering is hiervan een belangrijk onderdeel. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om inwoners met een hoog risico op problematische schulden tijdig hulp aan te bieden. De woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en het waterbedrijf geven de betalingsachterstanden door via een strikt beveiligde databank. Er worden alleen persoonsgegevens met de gemeente gedeeld die noodzakelijk zijn om de inwoner te kunnen identificeren en bereiken (naam, geboortedatum, straat + huisnummer, postcode, woonplaats en evt. telefoonnummer) en te bepalen waar het risico op problematische schulden het grootst is (hoogte en looptijd van de betalingsachterstanden). Wanneer er twee of meer betalingsachterstanden op één adres zijn gemeld, of één grote betalingsachterstand, gaan de hulpverleners op pad om hulp aan te bieden. Alleen deze hulpverleners hebben inzage in de persoonsgegevens. Wanneer u hulp aangeboden krijgt, kunt u zelf kiezen of u dit wilt of niet. Als u de hulp aanvaardt, maakt de hulpverlener afspraken met u over de verdere verwerking van persoonsgegevens. Als u de hulp niet aanvaardt, dan laat de hulpverlener dit weten aan de organisaties die de achterstanden hebben gemeld en stopt het traject. Uw persoonsgegevens worden nergens anders voor gebruikt en na een jaar automatisch vernietigd. Alle betrokken partijen volgen de geldende wet- en regelgeving voor beveiliging van persoonsgegevens.

Wilt u niet dat uw betalingsachterstanden aan ons worden doorgegeven? Meld dit dan aan uw verhuurder, energieleverancier, zorgverzekeraar en/of waterbedrijf.

Wilt u weten hoe de gemeente omgaat met uw privacy of wilt u een beroep doen op uw privacy-rechten? Ga dan naar het privacy protocol van de gemeente Den Helder.

Financieel Fit Den Helder is een initiatief van De Moedige Dialoog Den Helder; een lokaal netwerk van betrokken bedrijven, (zorg)instellingen, maatschappelijke organisaties en het onderwijs. Door samen te werken pakken we geldstress, armoede en schulden onder Heldernaren aan. Dit kan doordat we van elkaar leren, aansluiting bij elkaar zoeken en zo dreigende armoede en financiële problemen in een vroegtijdig stadium kunnen voorkomen. Samen investeren we in de financiële en sociale redzaamheid van iedereen in Den Helder. Voor een financieel fit Den Helder en een gezonde gemeenschap.
Financieel Fit Den Helder is een initiatief van Moedige Dialoog Den Helder
Vragen?
Wil je meer weten over Financieel Fit Den Helder? En wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Je kunt ons bereiken via onderstaand formulier. Of via info@financieelfitdenhelder.nl
Voornaam
Achternaam
E-mail
Telefoonnummer
Uw bericht
Bedankt voor uw bericht
We nemen zo snel mogelijk contact op.
Verstuur formulier