INITIATIEVEN
Er gebeurt gelukkig al veel op gemeentelijk en landelijk niveau als het gaat om armoedebestrijding en het vergroten van financiële redzaamheid. Als Financieel Fit Den Helder willen wij juist inspringen op kansen die nu nog niet benut worden en tegelijkertijd nieuwe kansen signaleren en oppakken. 

‌Dat doen we lokaal. Samen met onze partners ontwikkelen we initiatieven die hier invulling aan geven of maken gebruik van landelijke initiatieven en hulpbronnen. In Den Helder starten we met twee initiatieven: het Financieel Fit Team en het Financieel Fit Centrum.
 In Den Helder starten we met twee initiatieven: het Financieel Fit Team en het Centrum Financieel Fit Den Helder.

Financieel Fit Team

Het Financieel Fit Team is een multidisciplinair team dat integraal werkt en vroeg op signalen van individuele financiële problemen afgaat. Samen met cliënten stelt het team een plan van aanpak op, gericht op het (weer) financieel fit worden. Het team staat in verbinding met andere betrokken partijen. Het Financieel Fit Team start in oktober 2019. 

Financieel Fit Centrum

Uitkomen met je inkomen kan ook een sport worden. Elke maand weer trots op jezelf zijn dat je niet rood staat, misschien zelfs een beetje geld overhoudt om te sparen. Hoe? Dat leer je in het Financieel Fit Centrum Den Helder. We zitten nog midden in de ontwikkeling van het centrum, het plan is om de deuren begin 2020 te openen. Dus houd de site in de gaten!

Een steuntje in de rug

Binnen het centrum krijg je handvatten aangereikt voor financiële en consumptieve gedragsverandering. Denk hierbij aan verandering met betrekking tot maatschappelijke issues als duurzaamheid, zuinig met energie en ‘anders’ consumeren. In het centrum worden deze thema’s toegankelijk en aantrekkelijk gemaakt voor mensen in (dreigende) armoede. De focus ligt dan ook niet op het lenigen van de eerste behoeften, maar op het bieden van oplossingen om te werken aan gedragsverandering en uitgavenpatroon. Een preventieve aanpak. We gaan vervolgens op zoek naar mogelijkheden en alternatieven om financieel en sociaal beter mee te komen in de samenleving. En we gaan werken aan het versterken van de eigen regie, nieuwe netwerken opbouwen, gezondere levensstijl, vergroting van zelfrespect en überhaupt in beweging zijn.

Win-winsituatie

In het centrum is iedereen welkom, je ‘mag er zijn’. Geen beoordeling en veroordeling, maar onvoorwaardelijk stimuleren en ondersteunen wanneer iemand nieuwe wegen in wil slaan. Deelnemen is gratis, maar niet voor niets: als tegenprestatie wordt gevraagd als vrijwilliger een bijdrage te leveren. Dit werkt activerend en vergroot het zelfvertrouwen. Een win-win situatie dus.
Financieel Fit Den Helder is een lokaal netwerk van betrokken bedrijven, (zorg)instellingen, maatschappelijke organisaties en het onderwijs. Door samen te werken pakken we geldstress, armoede en schulden onder Heldernaren aan. Dit kan doordat we van elkaar leren, aansluiting bij elkaar zoeken en zo dreigende armoede en financiële problemen in een vroegtijdig stadium kunnen voorkomen. Samen investeren we in de financiële en sociale redzaamheid van iedereen in Den Helder. Voor een financieel fit Den Helder en een gezonde gemeenschap.
Vragen?
Wil je als organisatie, instelling of bedrijf meer weten over Financieel Fit Den Helder? Neem dan contact met ons op. Je kunt ons bereiken via onderstaand formulier. Of via info@financieelfitdenhelder.nl
Voornaam
Achternaam
E-mail
Telefoonnummer
Uw bericht
Bedankt voor uw bericht
We nemen zo snel mogelijk contact op.
Verstuur formulier